ABECADŁO PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest opanowanie podstawowej wiedzy (przez nauczyciela) z zakresu nauki logicznego myślenia, programowania, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz obserwacji i wyciągania wniosków w aspekcie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: rozwinie własne kompetencje zawodowe – zdobędzie umiejętność programowania (interaktywny kurs programowania krok po kroku);zrealizuje zagadnienia z zakresu fizycznego, […]

Read more
TABLET W PRZEDSZKOLU

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z ideą wprowadzenia nowych technologii w proces nauczania w przedszkolu, z możliwościami wykorzystania tabletu na zajęciach w przedszkolu. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: zna aplikacje wspomagające naukę cyfer i liter;zna aplikację wspomagające naukę matematyki, logiki i języka polskiego;zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy z technologią na […]

Read more
NOWE TECHNOLOGIE NA LEKCJACH MATEMATYKI

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aplikacjami tabletowymi (Android) oraz aplikacjami do wykorzystania na tablicy multimedialnej wspierającymi rozwój umiejętności matematycznych ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym. ZAKRES TEMATYCZNY podczas szkolenia uczestnicy poznają aplikacje, które będą mogli wykorzystać na swoich lekcjach. Uczestnik zapozna się z możliwości wykorzystania zestawów edukacyjnych LEGO Math To More do nauki […]

Read more
EDUKACJA POPRZEZ SZACHY

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: posiada podstawowe umiejętności gry w szachy;posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem wykorzystywanych podczas zajęć szachowych;potrafi zaplanować […]

Read more
PYTHON, CZYLI O CO CHODZI Z TYM WĘŻEM?

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do korzystania z tekstowego języka programowania Python z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.  Proponujemy aktywności wokół podstaw języka Python wraz z Ipython QTConsole i Geany – nowoczesnymi środowiskami programistycznymi. Dodatkowym atutem szkolenia jest poznanie podstaw obsługi i możliwości systemu Linux jako środowiska programistyczno-obliczeniowego.Na poziomie pierwszym szkolenia uczestnicy pracując na […]

Read more
PRACA NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z platformą elearningową moodle. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać i tworzyć materiały dydaktyczne online oraz projektować procesy dydaktyczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (e-learning, blended learning). ZAKRES TEMATYCZNY Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do specyfiki pracy na platformach edukacyjnych – wyjaśnienie kluczowych pojęć;omówienie platformy Moodle;omówienie i prezentacja […]

Read more
PRACA W CHMURZE

CELE SZKOLENIA Szkolenie ma za zadanie wprowadzić nauczyciela w świat współczesnych technologii edukacyjnych oraz pomóc mu stosować innowacyjne metody nauczania i technologię informacyjno-komunikacyjną w praktyczny i uzasadniony sposób.  Zadaniem prowadzącego szkolenie jest przekazanie podstawowych zasad związanych z użyciem chmury operacyjnej w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypracowanie pomysłów na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem cloud computing. ZAKRES TEMATYCZNY […]

Read more
ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy jego uczestników na temat kompetencji matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania i tworzenia strategii w odniesieniu do aktualnych badań osiągnięć uczniów w szkole podstawowej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy opracują zestawy zadań kształtujących rozumowanie matematyczne. Ponadto dowiedzą się, jak wspierać uczniów w rozwoju myślenia matematycznego, udoskonalą sposoby na powiązanie […]

Read more
CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

CELE SZKOLENIA Szkolenie pozwala doskonalić kompetencje nauczycieli w rozwijaniu u uczniów zdolności matematycznych. Dzięki temu nauczyciele będą potrafić rozpoznać gotowość swoich uczniów do uczenia się matematyki, organizować zajęcia edukacyjne sprzyjające zdobywaniu przez dziecko doświadczeń niezbędnych do przyswojenia odpowiednich pojęć matematycznych, planować zajęcia edukacyjne z zastosowaniem podejścia konstruktywistycznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować ucznia […]

Read more
CYBERPRZEMOC SPECYFIKACJA, PROFILAKTYKA, INTERWENCJA

CELE SZKOLENIA Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach cyberprzemocy wśród uczniów. Uczestnik zapoznaje się ze specyfiką zjawiska, odróżnia przemoc elektroniczną od innych form przemocy. Współuczestniczy w przeżywaniu sytuacji uczniów będących ofiarami działań cyberprzemocowych. Kształtuje własny pogląd na temat roli i zadań nauczyciela – wychowawcy wobec problemu. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz otrzymuje praktyczne […]

Read more
METODY AKTYWNE W PRACY Z UCZNIEM

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na takich metodach i technikach, jak gamifikacja, WebQuest oraz odwrócona klasa. ZAKRES TEMATYCZNY Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do gamifikacji;elementy mające wpływ na projektowanie gamifikacji w nauczaniu;portale edukacyjne wykorzystujące gamifikację;wprowadzenie do metody WebQuest;projektowanie zgodnie z metodą WebQuest;przykłady zastosowania metody WebQuest […]

Read more
EKSPERYMENTY NA LEKCJACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. DRUGI ETAP EDUKACYJNY

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu  drugim etapie edukacyjnym (KLASACH 4 – 8 Szkoły Podstawowej). Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową. […]

Read more
EKSPERYMENTY NA LEKCJACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym. Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową. ZAKRES TEMATYCZNY ETAP I (rola eksperymentów […]

Read more
TIK W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej i jej założeniami dotyczącymi zastosowania nowoczesnych metod nauczania języków obcych oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. ZAKRES TEMATYCZNY Zapoznanie uczestników szkolenia z darmowymi aplikacjami przeglądarkowymi, platformami edukacyjnymi służącymi do atrakcyjnego przekazu wiedzy w […]

Read more
NAUKA PROGRAMOWANIA Z INTERAKTYWNĄ GRĄ

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z innowacyjną grą do nauki programowania ScottieGo! Edu oraz porównaniem rozwiązań zastosowanych w grze z podstawą programową w zakresie programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3) oraz przekazanie nauczycielom narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej z zastosowaniem zestawów edukacyjnych. ZAKRES TEMATYCZNY (nauka […]

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 4-8. PAKIET SZKOLENIOWY.

Pakiet szkoleniowy obejmuje dwa szkolenia: ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 4-8. NARZĘDZIA NIE CYFROWEALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 4-8. NARZĘDZIA CYFROWE Przy zakupie dwóch etapów szkolenia, udzielany jest rabat marketingowy na drugie szkolenie w wysokości 590zł. CENA PAKIETU SZKOLENIOWEGO: 2190 ZŁ Możliwość zakupu OZOBOTÓW w cenie szkolenia (cena 1szt. 300zł).

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 4-8. NARZĘDZIA CYFROWE

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji w klasach 4–8 oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. Celem warsztatu jest wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy […]

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 4-8. NARZĘDZIA NIE CYFROWE

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji w klasach 4–8 oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. Celem warsztatu jest wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy […]

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. PAKIET SZKOLENIOWY.

Pakiet szkoleniowy obejmuje dwa szkolenia: ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. NARZĘDZIA NIE CYFROWE.ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. NARZĘDZIA CYFROWE. Przy zakupie dwóch etapów szkolenia, udzielany jest rabat marketingowy na drugie szkolenie w wysokości 590zł. CENA PAKIETU SZKOLENIOWEGO: 2190 ZŁ Możliwość zakupu OZOBOTÓW w cenie szkolenia (cena 1szt. 300zł).

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 1-3 NARZĘDZIA CYFROWE

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. ZAKRES TEMATYCZNY ETAP II (nauka programowania – narzędzia cyfrowe) nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki […]

Read more
ALGORYTMY I NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH 1-3 – NARZĘDZIA NIE CYFROWE

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. ZAKRES TEMATYCZNY ETAP I (nauka programowania na zajęciach bez komputera) uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania […]

Read more
AKTYWNA TABLICA

CEL SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z obsługą tablicy multimedialnej/ monitora interaktywnego, omówienie narzędzi oraz roli TIK w nowoczesnej edukacji. ZAKRES TEMATYCZNY uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu obsługi tablicy multimedialnej, aspekty techniczne pracy z tablicą takie jak instalacja, konfiguracja i oprogramowanie. Podczas szkolenia nauczycie zapoznają się z oprogramowaniem OpenBoard oraz metodą pracy i tworzenia […]

Read more
RODO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

CEL SZKOLENIA: Przygotowanie do wdrożenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych. ZAKRES TEMATYCZNY: Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych implementowanych z dyrektywy europejskiej RODO. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami prawa regulującymi: przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, mówiące o uprawnieniach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych, […]

Read more