CEL SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z obsługą tablicy multimedialnej/ monitora interaktywnego, omówienie narzędzi oraz roli TIK w nowoczesnej edukacji.

ZAKRES TEMATYCZNY

uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu obsługi tablicy multimedialnej, aspekty techniczne pracy z tablicą takie jak instalacja, konfiguracja i oprogramowanie. Podczas szkolenia nauczycie zapoznają się 
z oprogramowaniem OpenBoard oraz metodą pracy i tworzenia własnych materiałów na zajęcia.
Szkolenie jest prowadzone w myśl zasady, że tablica multimedialna/ monitor interaktywny to nic innego jak przedłużenie ręki nauczyciela do ekranu komputera. Nauczyciele zdobędą praktyczną wiedzę, aby efektywnie wykorzystywać urządzenia typu laptop, tablet, tablica multimedialna w adekwatnych sytuacjach dydaktycznych.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ

W ramach szkolenia, trener zainstaluje na wskazanym komputerze oprogramowanie OpenBoard. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowanie sterowników do tablicy multimedialnej na w/w komputerze.