CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.

ZAKRES TEMATYCZNY

ETAP II (nauka programowania – narzędzia cyfrowe)

nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki programowania w klasach 1–3, będą mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji, gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych online, będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia z dziećmi. Nauczą się dobierać odpowiednie oprogramowanie i platformy do potrzeb uczniów, tematyki lekcji oraz możliwości technicznych szkoły.

Szkolenie zostało poszerzone o zagadnienia związane z robotyką. Trener prowadzący szkolenie jest wyposażony w roboty, zapewniające komfort pracy na szkoleniu.

Celem warsztatu jest wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy zajęć.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ

Możliwość zakupu OZOBOTÓW w cenie szkolenia (cena 1szt. 300zł).