CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.

ZAKRES TEMATYCZNY

ETAP I (nauka programowania na zajęciach bez komputera)
uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia algorytmicznego. Dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.
Podczas szkolenia nauczycie będą mogli zastanowić się nad rolą kształtowania umiejętności cyfrowych ucznia. Poznają narzędzia do pracy z klasą oraz priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 1–3 pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania w dalszych etapach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ