CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji w klasach 4–8 oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. Celem warsztatu jest wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy zajęć.

ZAKRES TEMATYCZNY

ETAP I (nauka programowania na zajęciach bez komputera)

uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia algorytmicznego oraz dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.

Podczas szkolenia na pierwszym etapie nauczycie będą mogli zastanowić się nad rolą kształtowania umiejętności cyfrowych ucznia, poznają narzędzia do pracy z klasą (propozycje zabaw i ćwiczeń) oraz priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 4–8 pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania na dalszych etapach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ