Kodowanie? Programowanie? A może SZACHY?

Kiedy: 10.10.2020 w godzinach 16:00-18:00 , 17.10.2020 w godzinach 16:00-18:00

Kodowanie? Programowanie? A może SZACHY?

– projekt skierowany do osób w wieku 8 – 10 lat i ich rodziców;
– wydarzenie będzie polegało na poznaniu gry, która uczy programować – Szachami Japońskimi;

Cele projektu:
– rozbudzenie zainteresowania grą w szachy;
– opanowanie zasad gry w szachy;
– doskonalenie strategii gry;
– ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz wstęp do programowania.
– kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji;
– nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości ucznia;
– rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu;
– rozwijanie umiejętności spędzania przez dziecko wolnego czasu.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają przesyłkę z dedykowaną dla meet-and-code wersją Szachów Japońskich

#meetandcode #SAP4Good #codeEU

Rekrutacja do projektu za pośrednictwem e-mail code@cyfrowy.org