PYTHON, CZYLI O CO CHODZI Z TYM WĘŻEM?

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do korzystania z tekstowego języka programowania Python z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.  Proponujemy aktywności wokół podstaw języka Python wraz z Ipython QTConsole i Geany – nowoczesnymi środowiskami programistycznymi. Dodatkowym atutem szkolenia jest poznanie podstaw obsługi i możliwości systemu Linux jako środowiska programistyczno-obliczeniowego.Na poziomie pierwszym szkolenia uczestnicy pracując na […]

Read more
PRACA NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z platformą elearningową moodle. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać i tworzyć materiały dydaktyczne online oraz projektować procesy dydaktyczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (e-learning, blended learning). ZAKRES TEMATYCZNY Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do specyfiki pracy na platformach edukacyjnych – wyjaśnienie kluczowych pojęć;omówienie platformy Moodle;omówienie i prezentacja […]

Read more
PRACA W CHMURZE

CELE SZKOLENIA Szkolenie ma za zadanie wprowadzić nauczyciela w świat współczesnych technologii edukacyjnych oraz pomóc mu stosować innowacyjne metody nauczania i technologię informacyjno-komunikacyjną w praktyczny i uzasadniony sposób.  Zadaniem prowadzącego szkolenie jest przekazanie podstawowych zasad związanych z użyciem chmury operacyjnej w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypracowanie pomysłów na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem cloud computing. ZAKRES TEMATYCZNY […]

Read more
CYBERPRZEMOC SPECYFIKACJA, PROFILAKTYKA, INTERWENCJA

CELE SZKOLENIA Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach cyberprzemocy wśród uczniów. Uczestnik zapoznaje się ze specyfiką zjawiska, odróżnia przemoc elektroniczną od innych form przemocy. Współuczestniczy w przeżywaniu sytuacji uczniów będących ofiarami działań cyberprzemocowych. Kształtuje własny pogląd na temat roli i zadań nauczyciela – wychowawcy wobec problemu. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz otrzymuje praktyczne […]

Read more
METODY AKTYWNE W PRACY Z UCZNIEM

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na takich metodach i technikach, jak gamifikacja, WebQuest oraz odwrócona klasa. ZAKRES TEMATYCZNY Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do gamifikacji;elementy mające wpływ na projektowanie gamifikacji w nauczaniu;portale edukacyjne wykorzystujące gamifikację;wprowadzenie do metody WebQuest;projektowanie zgodnie z metodą WebQuest;przykłady zastosowania metody WebQuest […]

Read more
TIK W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej i jej założeniami dotyczącymi zastosowania nowoczesnych metod nauczania języków obcych oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej. ZAKRES TEMATYCZNY Zapoznanie uczestników szkolenia z darmowymi aplikacjami przeglądarkowymi, platformami edukacyjnymi służącymi do atrakcyjnego przekazu wiedzy w […]

Read more
AKTYWNA TABLICA

CEL SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z obsługą tablicy multimedialnej/ monitora interaktywnego, omówienie narzędzi oraz roli TIK w nowoczesnej edukacji. ZAKRES TEMATYCZNY uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu obsługi tablicy multimedialnej, aspekty techniczne pracy z tablicą takie jak instalacja, konfiguracja i oprogramowanie. Podczas szkolenia nauczycie zapoznają się z oprogramowaniem OpenBoard oraz metodą pracy i tworzenia […]

Read more
RODO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

CEL SZKOLENIA: Przygotowanie do wdrożenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych. ZAKRES TEMATYCZNY: Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych implementowanych z dyrektywy europejskiej RODO. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami prawa regulującymi: przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, mówiące o uprawnieniach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych, […]

Read more