NOWE TECHNOLOGIE NA LEKCJACH MATEMATYKI

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aplikacjami tabletowymi (Android) oraz aplikacjami do wykorzystania na tablicy multimedialnej wspierającymi rozwój umiejętności matematycznych ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym. ZAKRES TEMATYCZNY podczas szkolenia uczestnicy poznają aplikacje, które będą mogli wykorzystać na swoich lekcjach. Uczestnik zapozna się z możliwości wykorzystania zestawów edukacyjnych LEGO Math To More do nauki […]

Read more
EDUKACJA POPRZEZ SZACHY

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: posiada podstawowe umiejętności gry w szachy;posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem wykorzystywanych podczas zajęć szachowych;potrafi zaplanować […]

Read more
ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy jego uczestników na temat kompetencji matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania i tworzenia strategii w odniesieniu do aktualnych badań osiągnięć uczniów w szkole podstawowej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy opracują zestawy zadań kształtujących rozumowanie matematyczne. Ponadto dowiedzą się, jak wspierać uczniów w rozwoju myślenia matematycznego, udoskonalą sposoby na powiązanie […]

Read more
CYBERPRZEMOC SPECYFIKACJA, PROFILAKTYKA, INTERWENCJA

CELE SZKOLENIA Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach cyberprzemocy wśród uczniów. Uczestnik zapoznaje się ze specyfiką zjawiska, odróżnia przemoc elektroniczną od innych form przemocy. Współuczestniczy w przeżywaniu sytuacji uczniów będących ofiarami działań cyberprzemocowych. Kształtuje własny pogląd na temat roli i zadań nauczyciela – wychowawcy wobec problemu. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz otrzymuje praktyczne […]

Read more
METODY AKTYWNE W PRACY Z UCZNIEM

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na takich metodach i technikach, jak gamifikacja, WebQuest oraz odwrócona klasa. ZAKRES TEMATYCZNY Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do gamifikacji;elementy mające wpływ na projektowanie gamifikacji w nauczaniu;portale edukacyjne wykorzystujące gamifikację;wprowadzenie do metody WebQuest;projektowanie zgodnie z metodą WebQuest;przykłady zastosowania metody WebQuest […]

Read more
EKSPERYMENTY NA LEKCJACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. DRUGI ETAP EDUKACYJNY

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu  drugim etapie edukacyjnym (KLASACH 4 – 8 Szkoły Podstawowej). Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową. […]

Read more
EKSPERYMENTY NA LEKCJACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym. Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową. ZAKRES TEMATYCZNY ETAP I (rola eksperymentów […]

Read more