ABECADŁO PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest opanowanie podstawowej wiedzy (przez nauczyciela) z zakresu nauki logicznego myślenia, programowania, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz obserwacji i wyciągania wniosków w aspekcie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: rozwinie własne kompetencje zawodowe – zdobędzie umiejętność programowania (interaktywny kurs programowania krok po kroku);zrealizuje zagadnienia z zakresu fizycznego, […]

Read more
TABLET W PRZEDSZKOLU

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z ideą wprowadzenia nowych technologii w proces nauczania w przedszkolu, z możliwościami wykorzystania tabletu na zajęciach w przedszkolu. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: zna aplikacje wspomagające naukę cyfer i liter;zna aplikację wspomagające naukę matematyki, logiki i języka polskiego;zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy z technologią na […]

Read more
EDUKACJA POPRZEZ SZACHY

CELE SZKOLENIA celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. ZAKRES TEMATYCZNY Po szkoleniu uczestnik: posiada podstawowe umiejętności gry w szachy;posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem wykorzystywanych podczas zajęć szachowych;potrafi zaplanować […]

Read more
AKTYWNA TABLICA

CEL SZKOLENIA celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z obsługą tablicy multimedialnej/ monitora interaktywnego, omówienie narzędzi oraz roli TIK w nowoczesnej edukacji. ZAKRES TEMATYCZNY uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu obsługi tablicy multimedialnej, aspekty techniczne pracy z tablicą takie jak instalacja, konfiguracja i oprogramowanie. Podczas szkolenia nauczycie zapoznają się z oprogramowaniem OpenBoard oraz metodą pracy i tworzenia […]

Read more