RODO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

CEL SZKOLENIA: Przygotowanie do wdrożenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych. ZAKRES TEMATYCZNY: Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych implementowanych z dyrektywy europejskiej RODO. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami prawa regulującymi: przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, mówiące o uprawnieniach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych, […]

Read more