CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

CELE SZKOLENIA Szkolenie pozwala doskonalić kompetencje nauczycieli w rozwijaniu u uczniów zdolności matematycznych. Dzięki temu nauczyciele będą potrafić rozpoznać gotowość swoich uczniów do uczenia się matematyki, organizować zajęcia edukacyjne sprzyjające zdobywaniu przez dziecko doświadczeń niezbędnych do przyswojenia odpowiednich pojęć matematycznych, planować zajęcia edukacyjne z zastosowaniem podejścia konstruktywistycznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować ucznia […]

Read more