CELE SZKOLENIA

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach cyberprzemocy wśród uczniów. Uczestnik zapoznaje się ze specyfiką zjawiska, odróżnia przemoc elektroniczną od innych form przemocy. Współuczestniczy w przeżywaniu sytuacji uczniów będących ofiarami działań cyberprzemocowych. Kształtuje własny pogląd na temat roli i zadań nauczyciela – wychowawcy wobec problemu. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz otrzymuje praktyczne wskazówki służące do jej wdrażania we własnej placówce.   

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Cyberprzemocw ujęciu definicyjnym.
  • Agresja w sieci w kontekście innych form zachowań przemocowych.
  • Uczestnicy cyberprzemocy – uczniowie w rolach sprawców, ofiar i świadków.
  • Symptomy cyberprzemocy w środowisku szkolnym.
  • Wychowawca wobec przejawów agresji elektronicznej.
  • Programowanie działań profilaktycznych oraz skutecznych interwencji wobec uczniów doświadczających przemocy w sieci i ich prześladowców.
  • Program wychowawczy przeciwko cyberprzemocy.
  • Współpraca środowisk na rzecz przeciwdziałania agresji w sieci.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ