CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

ZAKRES TEMATYCZNY

Po szkoleniu uczestnik:

  • posiada podstawowe umiejętności gry w szachy;
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem wykorzystywanych podczas zajęć szachowych;
  • potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia szachowe z dziećmi;
  • zna i potrafi stosować karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności;
  • potrafi przygotować inscenizację „żywe szachy”;
  • potrafi dostosować stopień trudności zajęć do odpowiedniej grupy wiekowej, indywidualnych predyspozycji dziecka oraz przygotować zajęcia z uwzględnieniem możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • potrafi przygotować i przeprowadzić turniej lub rozgrywki szachowe w szkole;
  • rozumie znaczenie gry w szachy dla nabywania umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów
    rozumie wpływ gry w szachy na efektywność kształcenia matematycznego;

Podczas szkolenia, uczestnicy otrzymają innowacyjną grę „Kosmiczna Podróż”, dzięki której będą mogli wprowadzić naukę szachów poprzez zabawę.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390ZŁ