CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia
i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu  drugim etapie edukacyjnym (KLASACH 4 – 8 Szkoły Podstawowej). Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową.

ZAKRES TEMATYCZNY

ETAP II  (rola eksperymentów i doświadczeń w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na drugim etapie edukacyjnym) uczestnicy przypomną sobie różnice pomiędzy doświadczeniem, a eksperymentem. Rozwiną umiejętność przeprowadzania kreatywnych i atrakcyjnych dla młodzieży eksperymentów  z różnych dziedzin, także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (tablet lub telefon, komputer, tablica multimedialna). Podczas warsztatu nauczyciele będą mieli okazję przeprowadzić eksperymenty, możliwe do wykonania nie tylko w typowo przystosowanych do tego celu pracowniach.

Uczestnicy zostaną także zapoznani z przykładami dobrych praktyk nauczycielskich dostępnymi w internecie i będą mieli okazję rozwinąć umiejętność niestandardowego wykorzystania doświadczeń i eksperymentów w codziennej pracy z uczniami. Dodatkowym atutem szkolenia jest wypracowanie bazy pomysłów na eksperymenty na lekcjach w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ