CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami doświadczenia
i eksperymentu oraz ich rolą w nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym. Podczas warsztatu zostaną przekazane praktyczne narzędzia oraz inspirujące idee i zagadnienia możliwe do zrealizowania zajęć z młodzieżą w codziennej praktyce szkolnej. Zakres szkolenia jest zgodny z nową podstawą programową.

ZAKRES TEMATYCZNY

ETAP I (rola eksperymentów i doświadczeń w edukacji wczesnoszkolnej) uczestnicy poznają pojęcia doświadczenia i eksperymentu. Zapoznają się
z metodami przeprowadzania kreatywnych i atrakcyjnych dla dzieci eksperymentów zarówno z zakresu działań wychowawczych jak i dydaktycznych.

Rozwiną umiejętność intensywnego pobudzania naturalnej ciekawości dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. Podczas warsztatu nauczycie będą mieli okazję przeprowadzić proste eksperymenty, możliwe do wykonania w sali lekcyjnej, z wykorzystaniem prostych narzędzi i przedmiotów użytku codziennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z przykładami dobrych praktyk nauczycielskich dostępnymi w internecie i będą mieli okazję rozwinąć umiejętność niestandardowego wykorzystania doświadczeń i eksperymentów w codziennej pracy z uczniami.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ