CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na takich metodach i technikach, jak gamifikacja, WebQuest oraz odwrócona klasa.

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do gamifikacji;
 • elementy mające wpływ na projektowanie gamifikacji w nauczaniu;
 • portale edukacyjne wykorzystujące gamifikację;
 • wprowadzenie do metody WebQuest;
 • projektowanie zgodnie z metodą WebQuest;
 • przykłady zastosowania metody WebQuest w edukacji;
 • wprowadzenie do metody odwróconej klasy;
 • projektowanie zajęć zgodnie z metodą odwróconej klasy;
 • projektowanie zajęć lekcyjnych opartych na metodzie odwróconej klasy i zasobach portalu KhanAcademy;
 • projektowanie działań na podstawie gamifikacji;
 • projektowanie działań według metody WebQuest.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ