CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aplikacjami tabletowymi (Android) oraz aplikacjami do wykorzystania na tablicy multimedialnej wspierającymi rozwój umiejętności matematycznych ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym.

ZAKRES TEMATYCZNY

podczas szkolenia uczestnicy poznają aplikacje, które będą mogli wykorzystać na swoich lekcjach. Uczestnik zapozna się z możliwości wykorzystania zestawów edukacyjnych LEGO Math To More do nauki matematyki w oparciu o konkret. Pozna podstawowe założenia reformy podstawy programowej w zakresie nauczania szachów na lekcjach w edukacji wczesnoszkolnej. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ