CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z platformą elearningową moodle. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać i tworzyć materiały dydaktyczne online oraz projektować procesy dydaktyczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (e-learning, blended learning).

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do specyfiki pracy na platformach edukacyjnych – wyjaśnienie kluczowych pojęć;
 • omówienie platformy Moodle;
 • omówienie i prezentacja serwisów internetowych zbudowanych na bazie platformy Moodle;
 • przegląd gotowych szkoleń zbudowanych na bazie platformy Moodle – kursy pokazowe;
 • praca w wersji demo systemu Moodle;
 • realizacja pomysłu na własne szkolenie na bazie platformy Moodle.

Po szkoleniu uczestnik:

 • omawia cechy platform edukacyjnych;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu kształcenia na odległość;
 • opisuje główne standardy i specyfikacje kształcenia na odległość;
 • omawia podstawy budowania procesów dydaktycznych online;
 • omawia główne cechy platform edukacyjnych;
 • wykorzystuje platformę edukacyjną w pracy dydaktycznej;
 • tworzy na platformie podstawowe materiały dydaktyczne;
 • planuje własne zajęcia z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (e-learning, b-learning).

CZAS TRWANIA: 4×45 MIN. (180 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1490ZŁ