CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie wprowadzić nauczyciela w świat współczesnych technologii edukacyjnych oraz pomóc mu stosować innowacyjne metody nauczania i technologię informacyjno-komunikacyjną w praktyczny i uzasadniony sposób. 

Zadaniem prowadzącego szkolenie jest przekazanie podstawowych zasad związanych z użyciem chmury operacyjnej w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypracowanie pomysłów na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem cloud computing.

ZAKRES TEMATYCZNY

Po szkoleniu uczestnik:

 • wspiera uczniów w identyfikacji ich zainteresowań;
 • wprowadza na zajęciach tematykę samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach i ich krytyczną analizę;
 • wraz z uczniami buduje uczniowskie portfolia (elektroniczne lub tradycyjne);
 • zaprasza uczniów do współtworzenia wybranych lekcji przez poszukiwanie informacji w różnych źródłach i przekazywanie tych informacji rówieśnikom;
 • organizuje lekcje i inne działania edukacyjne pozwalające uczniom dzielić się ich wiedzą i zainteresowaniami z innymi;
 • organizuje prezentacje materiałów, dzieł i utworów stworzonych przez uczniów;
 • zna pojęcie chmury, pracy w chmurze;
 • potrafi tworzyć własne zasoby cyfrowe i udostępniać je uczniom w celu wspólnego edytowania ich;
 • zna narzędzie GoogleDrive, OneDrive (do wyboru podczas szkolenia);
 • omawia główne cechy chmury;
 • stosuje standardy i specyfikacje chmury;
 • zna podstawy budowania procesów dydaktycznych z wykorzystaniem chmury;
 • planuje zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem chmury;
 • wymienia mierniki efektywności zajęć dydaktycznych w wykorzystaniem chmury;
 • ocenia efektywność zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ