CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do wdrożenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych implementowanych z dyrektywy europejskiej RODO. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami prawa regulującymi: przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, mówiące o uprawnieniach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych, regulujących organy związane z ochroną danych osobowych i ich uprawnienia, klasyfikację danych osobowych i poziom ich ochrony. Ponadto uczestnicy poznają najczęściej występujące problemy ochrony danych osobowych w placówce oświatowej.
Po szkoleniu uczestnicy dysponują wiedzą na temat obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych, znają sposoby weryfikacji procedur funkcjonujących w szkole, potrafią uzupełnić dokumenty wymagane prawnie w placówce oświatowej, potrafi wyjaśnić przyczyny problemów dotyczących danych osobowych w swojej placówce.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ