CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy jego uczestników na temat kompetencji matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania i tworzenia strategii w odniesieniu do aktualnych badań osiągnięć uczniów w szkole podstawowej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy opracują zestawy zadań kształtujących rozumowanie matematyczne. Ponadto dowiedzą się, jak wspierać uczniów w rozwoju myślenia matematycznego, udoskonalą sposoby na powiązanie związku myślenia matematycznego z rozwiązywaniem przez dziecko codziennych problemów.

ZAKRES TEMATYCZNY

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

  • poprawnie i w sposób atrakcyjny dla ucznia przeprowadza diagnozę zakresu rozwoju rozumowania matematycznego;
  • korzysta z zestawów ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne;
  • określa mocne i słabe strony w procesie rozumowania matematycznego swoich uczniów;
  • korzysta z zestawów ćwiczeń pomagających uczniom rozwiązywać problemy matematyczne i wyciągać wnioski;
  • świadomie planuje proces rozwoju myślenia matematycznego uczniów zgodnie z ich prawidłowościami rozwojowymi i kompetencjami wyjściowymi;
  • wie, co motywuje jego uczniów do nauki, i tworzy korzystne sytuacje edukacyjne;
  • opracowuje konspekty / scenariusze sytuacji edukacyjnych pomagających skutecznie rozwijać rozumowanie matematyczne i umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania postawionych problemów.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ