SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Towarzystwo Cyfrowej Edukacji to grupa trenerów kompetencji cyfrowych i pedagogicznych specjalizujących się w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju, dlatego angażujemy się
w akcje społeczne, m.in. aktywnie wspieramy Stowarzyszenie I love math i Stowarzyszenie Edukacja Jutra. Aktywnie wspieramy edukację informatyczną, matematyczną, przyrodniczą i językową.

Współpracujemy z Łódzką Szkołą Robotyki azROBOT, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z nowinkami edukacyjnymi w zakresie TIK.

Posiadamy własne zaplecze teleinformatyczne, posiadamy mobilne pracownie komputerowe i tabletowe.

Wszystkie szkolenia/ warsztaty zakończone są wystawieniem zaświadczeń uczestnikom na drukach MEN. Uczestnicy naszych zajęć otrzymują dostęp do zestawów materiałów w wersji elektronicznej, które mogą bezpośrednio wykorzystać na własnych zajęciach.

Gwarantujemy jakość naszych szkoleń!

Tematyka szkoleń

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, dlatego nie mamy sztywnego katalogu szkoleń. Jesteśmy zwolennikami edukacji zrównoważonego rozwoju i dostosowanych szkoleń do odbiorców, dlatego po złożeniu zamówienia nasi trenerzy kontaktują się z zamawiającym i ustalają dokładną tematykę, nazwę oraz cele szkolenia.

Nasze szkolenia są zawsze tworzone na indywidualne zamówienie, czas trwania oraz tematyka jest dostosowywane do potrzeb placówki.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana naszymi szkoleniami, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy dla Ciebie najlepszą ofertę!

Przykładowe szkolenia zrealizowane przez naszych trenerów:

Przedszkola:

 • Tablet w przedszkolu – wykorzystanie tabletu w przedszkolu w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów oraz wprowadzenie do nauki programowania w edukacji przedszkolnej
 • RODO w placówce oświatowej – szkolenie przygotowane z myślą o nowych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych w placówce, szkolenie skierowane do rady pedagogicznej i pracowników administracji
 • ABECADŁO programowania w przedszkolu – wprowadzenie do gier i zabaw offline dla dzieci kształcących myślenia komputacyjnego, wykorzystanie bezpłatnych gier na zajęciach w przedszkolu
 • Nauka programowania z interaktywną grą – czyli jak pomóc małemu kosmicie wrócić do domu – podczas szkolenia nauczyciele zdobędą kompetencje pomocne do wprowadzenia nauki programowania w edukacji przedszkolnej (umożliwiamy zakup interaktywnej gry Scottie Go Basic w cenie szkolenia, aktualna cena na mojebambino.pl)

Szkoła podstawowa:

 • TIK w nauczaniu języków obcych – wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu języków obcych (tablet, telefon, tablica interaktywna), tworzenie własnych aplikacji na lekcję (kahoot, learningapps, plickers, aplikacje na tablicę interaktywną)
 • RODO w placówce oświatowej – szkolenie przygotowane z myślą o nowych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych w placówce, szkolenie skierowane do rady pedagogicznej i pracowników administracji
 • Aktywna tablica – warsztat dla nauczycieli z wykorzystania tablicy/ monitora interaktywnego na lekcjach, aplikacje do wspomagania procesu nauczania z wykorzystaniem multimediów, epodreczniki.pl, podczas warsztatu nauczyciele poznają bezpłatne, otwarte oprogramowanie działające z każdą tablicą/monitorem interaktywnym OpenBoard oraz zasady tworzenia aplikacji w oparciu o to oprogramowanie.

Szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna:

 • Edukacja poprzez szachy – wprowadzenie do szachów w edukacji wczesnoszkolnej (umocowanie w podstawie programowej), wykorzystanie Szachów Japońskich w edukacji wczesnoszkolnej, gry i zabawy realizujące podstawę programową w zakresie rozwijania logicznego i strategicznego myślenia
 • Czynnościowe nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – na szkoleniu nauczyciele odświeżą i uporządkują swoją wiedzę z zakresu nauczania matematyki, zostaną omówione narzędzia do wspomagania procesu nauczania, na szkoleniu wykorzystujemy zestawy Lego Math to More
 • Eksperymenty na lekcjach – jak przygotować i przeprowadzić eksperymenty na lekcjach w szkole, bank pomysłów i doświadczeń gotowych na lekcje w edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauka programowania z interaktywną grą – czyli jak pomóc małemu kosmicie wrócić do domu – podczas szkolenia nauczyciele zdobędą kompetencje pomocne do wprowadzenia nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (umożliwiamy zakup interaktywnej gry Scottie Go Edu w cenie szkolenia, aktualna cena na mojebambino.pl)
 • Algorytmy i nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej – narzędzia nie cyfrowe – warsztat dający bazę ćwiczeń i zadań nauczycielowi w celu rozwijania umiejętności programistycznych wśród uczniów klas 1 – 3
 • Algorytmy i nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej – narzędzia cyfrowe – warsztat dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych nauki programowania (Scratch, code.org) oraz wprowadzenie do robotyki w edukacji wczesnoszkolnej (do wyboru OZObot, DOC od Clementoni, Lego WeDo 2.0)

Szkoła podstawowa – klasy 4 – 8:

 • Python – czyli o co chodzi z tym wężem? – na szkoleniu zostanie omówione środowisko informatyczne, nauczyciele poznają podstawy programowania w języku Python, oraz aplikacje wspomagające naukę programowania
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych na drugim poziomie edukacyjnym – omówienie czynnościowego nauczania matematyki, problemów uczniów z jakimi się spotykają idąc do klasy 4 oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami edukacyjnymi, przykładowe zadania rozwijające logiczne myślenie, wspomaganie procesu edukacyjnego aplikacjami mobilnymi
 • Geogebra na lekcji matematyki – kurs obsługi aplikacji GEOGEBRA dla nauczyciela matematyki wspomagający proces nauczania na lekcjach w klasach 4-8. Zagadnienia poruszane na warsztacie to m.in. bryły, funkcje, figury geometryczne, twierdzenie Pitagorasa
 • Praca na platformie edukacyjnej – wykorzystanie platformy moodle do celów edukacyjnych i wprowadzenie blended learningu w szkole podstawowej
 • Praca w chmurze – warsztaty wdrożeniowe dla nauczycieli chcących wprowadzić swoją szkołę do programu Microsoft dla Edukacji i zyskać bezpłatne konta mailowe i chmurę dla nauczycieli i swoich uczniów.
 • Eksperymenty na lekcjach – jak przygotować i przeprowadzić eksperymenty na lekcjach w szkole, bank pomysłów i doświadczeń gotowych na lekcje przedmiotów przyrodniczych.
 • Nauka programowania z interaktywną grą – czyli jak pomóc małemu kosmicie wrócić do domu – podczas szkolenia nauczyciele zdobędą kompetencje pomocne do wprowadzenia nauki programowania w klasach 4-6 szkoły podstawowej (umożliwiamy zakup interaktywnej gry Scottie Go Edu w cenie szkolenia, aktualna cena na mojebambino.pl)
 • Algorytmy i nauka programowania w klasach starszych – narzędzia cyfrowe – warsztat dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych nauki programowania (Scratch, code.org, Python) oraz wprowadzenie do robotyki (do wyboru OZObot, Lego Mindstorms EV3, mBot)

Szkoła ponadpodstawowa:

 • TIK w nauczaniu języków obcych – wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu języków obcych (tablet, telefon, tablica interaktywna), tworzenie własnych aplikacji na lekcję (kahoot, learningapps, aplikacje na tablicę interaktywną)
 • Python – czyli o co chodzi z tym wężem? – na szkoleniu zostanie omówione środowisko informatyczne, nauczyciele poznają podstawy programowania w języku Python, oraz aplikacje wspomagające naukę programowania
 • Geogebra na lekcji matematyki – kurs obsługi aplikacji GEOGEBRA dla nauczyciela matematyki wspomagający proces nauczania na lekcjach w szkole ponadpodstawowej. Zagadnienia poruszane na warsztacie to m.in. funkcje, stereometria, planimetria, kontekstowe rozwiązywanie równań
 • Praca na platformie edukacyjnej – wykorzystanie platformy moodle do celów edukacyjnych i wprowadzenie blended learningu w szkole ponadpodstawowej
 • Praca w chmurze – warsztaty wdrożeniowe dla nauczycieli chcących wprowadzić swoją szkołę do programu Microsoft dla Edukacji i zyskać bezpłatne konta mailowe i chmurę dla nauczycieli i swoich uczniów.
 • Algorytika i nauka programowania – narzędzia cyfrowe – warsztat dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych nauki programowania (Scratch, code.org, Python) oraz wprowadzenie do robotyki (Lego Mindstorms EV3, mBot, Makeblock Ultimate)
 • Aktywna tablica – warsztat dla nauczycieli z wykorzystania tablicy/ monitora interaktywnego na lekcjach, aplikacje do wspomagania procesu nauczania z wykorzystaniem multimediów, epodreczniki.pl, podczas warsztatu nauczyciele poznają bezpłatne, otwarte oprogramowanie działające z każdą tablicą/monitorem interaktywnym OpenBoard oraz zasady tworzenia aplikacji w oparciu o to oprogramowanie.