CELE SZKOLENIA

celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z ideą wprowadzenia nowych technologii w proces nauczania w przedszkolu, z możliwościami wykorzystania tabletu na zajęciach w przedszkolu.

ZAKRES TEMATYCZNY

Po szkoleniu uczestnik:

  • zna aplikacje wspomagające naukę cyfer i liter;
  • zna aplikację wspomagające naukę matematyki, logiki i języka polskiego;
  • zna zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy z technologią na zajęciach w przedszkolu;
  • potrafi zidentyfikować zalety i wady wykorzystania nowych technologii na zajęciach;
  • świadomie planuje wykorzystanie technologii na swoich lekcjach;
  • zna założenia podstawy programowej z zakresu nauki programowania i kodowania w przedszkolu;
  • zna i potrafi wykorzystać aplikacje do nauki programowania i kodowania w przedszkolu/

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENA SZKOLENIA: 1390 ZŁ