CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej i jej założeniami dotyczącymi zastosowania nowoczesnych metod nauczania języków obcych oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zapoznanie uczestników szkolenia z darmowymi aplikacjami przeglądarkowymi, platformami edukacyjnymi służącymi do atrakcyjnego przekazu wiedzy w formie cyfrowej. Prezentacja nowoczesnych narzędzi takich jak aplikacje oraz platformy edukacyjne służących do samodzielnego tworzenia ćwiczeń jak również korzystania z istniejących już ogólnodostępnych zasobów cyfrowych. Nauczyciele otrzymają narzędzia cyfrowe służące zarówno do pracy z klasą jak i wykorzystania umiejętności cyfrowych ucznia oraz pogłębienia umiejętności stosowania nowoczesnych metod stymulowania aktywności i kreatywności uczniów podczas nauki języków obcych.

CZAS TRWANIA: 3×45 MIN. (135 MIN.)

CENASZKOLENIA: 1390 ZŁ